Política de Qualitat

En l'entorn actual, únicament són competitives aquelles empreses que compten amb els més alts estàndards de qualitat. La qualitat és un avantatge competitiu sobre el qual construir un futur prometedor.

De conformitat amb el propòsit i els valors de GBfoods, i amb l’objectiu de garantir estàndards de la més alta qualitat i seguretat alimentària en els productes que fabriquem i comercialitzem, la Política de Qualitat i Seguretat Alimentària s’ha fonamentat sobre la base dels principis següents:

  • Ser una empresa de confiança per als nostres stakeholders, complint les expectatives de qualitat i seguretat dels nostres clients i consumidors, garantint el compliment total de la legislació i reglamentació aplicable als nostres productes i processos, així com fomentant la transparència mitjançant l'ús de canals de comunicació eficients tant entre els departaments de la nostra pròpia empresa com amb els nostres stakeholders.
  • Ser considerats un referent en temes de Qualitat i Seguretat Alimentària gràcies a la implementació de les millors pràctiques i d'eines innovadores per gestionar amenaces alimentàries presents i futures.
  • Mantenir sempre present la nostra vocació de societat multilocal adaptant-nos als requisits de qualitat locals de tots els països en què operem, com també implementant processos flexibles que puguin adaptar-se fàcilment als diferents escenaris i desafiaments de qualitat que puguin aparèixer als diferents mercats en els quals comercialitzem els nostres productes.
  • Fer del concepte de Qualitat Competitiva (proporció òptima qualitat/preu) un compromís ineludible davant dels nostres consumidors, clients, empleats, proveïdors i accionistes, garantint el sentit d'empresa i la independència en la presa de decisions.

A fi i efecte de garantir el compliment dels principis anteriors, la Política de Qualitat i Seguretat Alimentària es desplegarà en un Sistema de Qualitat Corporatiu, segons allò definit al Manual Integrat de Gestió de la Qualitat i el Medi ambient, basat en les presumpcions següents:

  • Orientació cap al client i el consumidor: ser una empresa de confiança orientada a satisfer les necessitats dels nostres clients, oferint als nostres consumidors productes de qualitat superior garantit alhora la seva seguretat.
  • Focalització en recursos humans: La qualitat és un objectiu i una tasca que tots els membres de l'Organització han de compartir. Per a això és necessari fomentar l'excel·lència i el talent dels nostres recursos humans, convertir-nos en una empresa pionera en la gestió innovadora de la Qualitat i Seguretat Alimentària, com també fomentar una actitud ètica i responsable a tots els nivells corporatius.
  • Els estàndards de gestió s'hauran de basar en les accions següents: (a) implementar les eines necessàries per anticipar-nos i gestionar correctament qualsevol tema, preveure possibles riscos i desafiaments, (b) centrar-nos en el procés de control i seguretat del producte (HACCP), en la millora continuada i en comptar amb canals eficients de comunicació per tal de facilitar la responsabilitat de la gent perquè pugui entrar en un procés de presa de decisions ràpid i efectiu, i (c) captar oportunitats de millora mitjançant un control continuat dels costos, en especial dels costos de no qualitat, i garantir una assignació de recursos eficient.
  • Relacions amb stakeholders: (a) Garantir un compliment estricte de la legislació i la normativa aplicable a la nostra activitat i oferir una col·laboració total a totes les administracions públiques, (b) compartir la nostra Política de Qualitat i Seguretat Alimentària i implicar en el nostre sistema de qualitat, en la mesura del possible, els nostres proveïdors, coenvasadors, operadors logístics i socis de distribució, (c) supervisar els nostres mercats a través d'una xarxa global d'alt nivell per tal de millorar les nostres competències i (d) garantir als accionistes de GBfoods la continuïtat del negoci i la independència en la presa de decisions a través de normes de qualitat que considerin la rendibilitat empresarial un requisit bàsic.

Aquesta política és aplicable a totes les activitats, operacions i productes de GBfoods.