Protegint el medi ambient

Les sis àrees principals en què estem treballant en matèria de protecció mediambiental són els següents:

ÁREA 1

L'ús eficient de l'energia i de les fonts d'energia renovables

ÀREA 2

La reducció de les emissions de CO2

ÀREA 3

L'optimització d'envasos reciclables o compostables

ÀREA 1

El nostre compromis

Incrementar les fonts d’energia renovable i l’eficiència dels nostres processos de producció reduint el consum d’energia i, en conseqüència, l’empremta de carboni global.

De les paraules a l’accio

 • L’electricitat consumida a les nostres plantes ubicades a la Unió Europea procedeixen de fonts 100% renovables. Així, per exemple, al sostre de la nostra fàbrica de Puurs (Bèlgica) comptem amb una instal·lació de 1.000 panells solars.
 • A partir del 2021 comptarem amb panells fotovoltaics a la nostra planta de Rubí, a Barcelona.
 • Il·luminació eficient amb LED a les nostres fàbriques.
 • Continuarem incrementant l’ús d’energies renovables reduint progressivament l’ús d’energia basada en combustibles fòssils.
 • Ampliar el sistema de gestió d’energia (certificat per l’ISO 50001) implantat a les nostres fàbriques d’Alemanya i França a d’altres grans fàbriques ubicades a d’altres parts del món.

ÀREA 2

La reducció de les emissions de CO2

ÀREA 2

El nostre compromis

Optimitzar els nostres processos de producció a fi i efecte de reduir les emissions de CO2 per tona produïda a totes les nostres plantes i a la nostra logística, fomentant un ús eficient de l’energia i una conversió progressiva cap a fonts d’energia més ecosostenibles.

De les paraules a l’accio

Estem implementant millores a tota la nostra cadena de valor a través de projectes i iniciatives locals:

 • Les fàbriques d’Espanya, Itàlia i Rússia han assolit una reducció del 43% en les emissions de CO2 per tona produïda respecte del 2010.
 • A la fàbrica de Le Pontet (França), el Projecte de Vapor Verd ens ha permès reduir la nostra empremta de carboni en un 70%. L’esmentat projecte consisteix en un conducte de 2 km de llarg entre la nostra fàbrica i una planta d’incineració propera per transportar vapor «verd». Els residus no reciclables que produeix la nostra fàbrica són incinerats i l’energia es recupera com a «vapor verd» que és posteriorment utilitzat en la cocció de verdura per a les nostres sopes, la qual cosa ens permet generar una economia circular.
 • Quant a la logística, les fàbriques ubicades a Espanya van aconseguir en quatre anys (2016-2019) reduir en un 20% el CO2 produït a les seves activitats terrestres, optimitzant certes pràctiques i aconseguint el reconeixement de la Lean&Green Star.
 • A Bèlgica s’ha construït un nou magatzem exterior al costat de la fàbrica, la qual cosa suposa un estalvi anual de 18.120 km de transport.
 • L’increment de la producció local a Àfrica ha reduït el transport de productes, la qual cosa ha rebaixat alhora les emissions de CO2.
 • El foment de refrigerants naturals al nostre equipament.
 • La implementació de polítiques de viatge encaminades a reduir el nombre de desplaçaments.
 • Hem signat recentment un acord amb el Port de Barcelona per valorar les emissions relacionades amb el nostre transport marítim a escala global. Això ens permetrà comptar amb una base sobre la qual treballar en compromisos de reducció d’emissions.
 • Després d’aconseguir la Lean&Green Star a Espanya per la reducció certificada del 20% en les emissions de les nostres activitats terrestres, estem valorant actualment l’ampliació d’aquesta iniciativa tant a Àfrica com a d’altres països europeus.

ÀREA 3

L'optimització d'envasos reciclables o compostables

ÀREA 3

El nostre compromis

Incrementar l’ús de materials reciclables i afavorir una economia circular.

De les paraules a l’accio

 • Actualment, més del 95% dels envasos dels nostres productes europeus ja són reciclables, una xifra que és del 64% a les nostres geografies africanes.
 • Ens hem sumat als objectius de l’Aliança Circular sobre Plàstics a través de la nostra adhesió a l’Associació Europea de Menjar i Beguda.
 • Paral·lelament, estem millorant el nostre etiquetatge per ajudar els nostres consumidors a classificar i reciclar millor els envasos un cop el producte consumit.

El nostre objectiu final és assolir el 100% d’envasos reciclables o compostables el 2030.

 • El 2024, el 25% del PET utilitzat per a la producció de les nostres ampolles plàstiques haurà de procedir de PET reciclat i, un any més tard, el 30% del nostre film plàstic haurà de procedir de material reciclat.
 • El 2022, tot el nostre paper i cartró haurà de ser reciclat o procedir de fonts sostenibles.

ÀREA 4

Una gestió eficient de l'aigua

ÀREA 5

La reducció de residus

ÀREA 6

Un proveïment sostenible de matèries primeres

ÀREA 4

El nostre compromis

Reduir el nostre consum d’aigua garantint extraccions sostenibles a tots els països en què operem.

De les paraules a l’accio

 • Algunes de les nostres plantes de producció han participat ja en un pla de reducció (del 2010 al 2019) gràcies al qual hem aconseguit reduir en un 35% el consum d’aigua per tona de producte produït.
 • Estem treballant actualment per estendre el pla de reducció d’aigua a totes les nostres fàbriques, definint objectius desafiants però factibles de cara als propers 10 anys.
 • Als nostres camps de tomàquets a Àfrica utilitzem un sistema de regadiu per degoteig, la qual cosa ens ha ajudat a reduir en més d’un 40% el consum d’aigua respecte dels sistemes de regadiu convencionals, reduint alhora l’ús de fertilitzants.

ÀREA 5

La reducció de residus

AREA 5

El nostre compromis

Reduir al màxim els residus que generem optimitzant tots els nostres processos de producció i l’ús eficient dels nostres recursos.

De les paraules a l’accio

A les nostres oficines comptem amb polítiques de digitalització per tal de reduir al màxim el consum de paper.

 • Les nostres plantes d’Itàlia, Espanya i Rússia han participat en l’última dècada en un pla de reducció de residus, gràcies al qual produeixen avui la meitat dels residus que produïen el 2010.
 • Els residus a abocadors de les nostres fàbriques de Bèlgica, Alemanya i França són pràcticament zero, i el nostre objectiu és reduir els rebuigs d’aquest tipus a totes les nostres geografies de cara al 2030.

ÀREA 6

Un proveïment sostenible de matèries primeres

ÀREA 6

El nostre compromis

Aconseguir un impacte positiu en la protecció dels recursos naturals a les comunitats locals centrant-nos en fonts sostenibles.

De les paraules a l’accio

Compromesos en la lluita contra la desforestació:
 • L’oli de palma dels nostres productes està certificat per l’RSPO, la qual cosa garanteix la sostenibilitat i la no desforestació.
 • Ús de paper FSC a la majoria dels nostres envasos per fomentar una silvicultura sostenible.
 • Agroindústria a Nigèria i la plantació d’arbres a zones no cultivades en benefici de les comunitats locals.
 • Algunes marques inclouen un etiquetatge BIO o MSC en suport a pràctiques agrícoles i pesqueres sostenibles.
 • A les nostres oficines comptem amb polítiques de digitalització per tal de reduir al màxim el consum de paper.

GBfoods manté el compromís adquirit per Continental Foods en els mercats de França, Bèlgica, Alemanya, Suècia i Finlàndia en relació amb el Compromís Europeu del Pollastre (ECC). La companyia està desenvolupant una estratègia, juntament amb els seus proveïdors, per assegurar que el 100% del pollastre que adquireix per als seus productes en aquests mercats compleixi amb els estàndards requerits per l'ECC per al 2026.

GBfoods, en línia amb el seu compromís amb el benestar animal, assegura que tots els ous obtinguts per als seus productes de marques europees provenen de sistemes 100% lliures de gàbies. La companyia ha avançat en converses amb els seus proveïdors per anticipar el compliment d'aquest objectiu per al 2024.