Avís legal

Gràcies per visitar la nostra Pàgina Web. Tingues en compte que cada vegada que accedeixis a aquesta pàgina web (en endavant, el “Lloc Web” o el “Lloc”) estaràs acceptant els termes i condicions d’ús recollits en aquest Avís, en la seva versió publicada en el moment en què accedeixis al Lloc.

Per això, tòmat uns minuts per informar-te i llegir aquest Avís Legal i si no estàs d’acord amb les seves normes, abandona el Lloc Web. Aquest Avís Legal es completa per (i) la Política de Cookies i (ii) la Política de Privacitat, també d’accés des d’aquest Lloc Web.

T’indiquem que amb els termes “GBfoods”, “nostre” i “la societat” ens referim a THE GB FOODS, S.A. i/o a qualsevol de les societats del Grup i els utilitzem de la forma més apropiada segons el cas. Per “usuari/usuaris” ens referim a qualsevol persona que accedeix i/o utilitza aquest Lloc Web.

1. Informació legal

1.1 Dades corporatives del titular del nom de domini thegbfoods.com

Denominació social: THE GB FOODS, S.A. (Societat anònima)
Domicili social: Plaça Europa 42, 08902, l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
NIF: A08503005
Telèfon: 934395400
Correu electrònic: corpweb@thegbfoods.com
Dades registrals: THE GB FOODS, S.A. és una societat registrada al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: Full B-95833, tom 47413, foli 43

1.2 Normes de confidencialitat

GBfoods es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris quan estiguin navegant pel nostre Lloc Web o altres pàgines web del Grup GBfoods.

GBfoods assumeix els compromisos del Codi de Conducta Publicitària de l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol).

2. Propietat industrial i intel·lectual

2.1 Utilització de material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial

GBfoods Europa és titular (o, segons el cas, llicenciatària) de tot el material que apareix en aquesta pàgina web (com vídeos, imatges, qualsevol contingut audiovisual així com qualsevol aplicació informàtica, incloent modificacions, actualitzacions, marques comercials, marques enregistrades, know how, copyright, nom de domini, etc.) o bé ho són altres societats pertanyents al Grup GBfoods o altres empreses relacionades. A aquests efectes, els usuaris no poden usar el material, continguts i/o serveis per a un ús públic o comercial, ni treure profit de qualsevol altra forma llevat que tinguin autorització escrita dels seus titulars per dur a terme l’ús que s’efectua o es pretén efectuar.

L’usuari no adquirirà cap propietat intel·lectual ni industrial pel mer ús de la nostra pàgina web ni de cap de les seves funcionalitats. L’ús del nostre Lloc Web no implica ni l’autorització ni la llicència d’ús del contingut amb finalitats diferents a les recollides en el present Avís Legal.

A la llum de l’anterior, qualsevol còpia parcial o completa, reproducció, transformació, modificació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació de la Pàgina web, del seu contingut, aplicacions, codi font, disseny o look & feel queda estrictament prohibit. Així mateix, l’usuari entén i accepta que està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o qualsevol altre tipus de treball derivat del programari que assegura el funcionament i accés al Lloc Web i als serveis continguts en ella.

Tingueu en compte que l’ incompliment de qualssevol de les disposicions aquí recollides autoritzarà GBfoods Europa a emprendre les accions legals oportunes.

2.2 Continguts i receptes trameses per usuaris

Els usuaris han de saber que amb l’enviament de continguts i receptes creades per ells (per exemple, com a conseqüència de la participació en un concurs o promoció), llevat de disposició contrària i de conformitat amb les circumstàncies específiques de cada cas, la societat THE GB FOODS, S.A., en tant que titular del nom de domini “thegbfoods.com” passarà a convertir-se en el titular exclusiu del copyright d’aquest material.

Aquest copyright no estarà subjecte a cap tipus de limitació temporal, geogràfica ni legal. En conseqüència, GBfoods passarà a tenir tots els drets d’explotació en matèria de propietat intel·lectual del material, en tot el territori mundial i durant el màxim termini legal de protecció, i podrem utilitzar-lo per a finalitats comercials.

En cas que desitges conservar el copyright, no oblidis incloure el teu nom o el de la societat holding i el símbol © en tot el que ens enviïs.

No ens responsabilitzem de les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada pels usuaris d’imatges, fotografies, vídeos de l’usuari i/o el seu entorn familiar puguin comportar-te a tu, a la teva família, amistats i/o al·ludits o a terceres persones. Tingueu en compte que la publicació comentaris, puntuacions de receptes, fotografies, imatges i textos, si s’escau, a través d’aquest Lloc Web són totalment voluntàries i consentides.

3. Protecció de dades personals

No es requerirà cap dada personal per poder visitar el nostre Lloc Web. Dit això, en cas que els usuaris decideixin participar en alguna forma en les nostres campanyes promocionals, sortejos, concursos, inscriure’s a la nostra Borsa d’Ocupació o enviar-nos consultes, se’ls demanaran certes dades personals, per exemple, nom i correu electrònic.

Per a més detall sobre l’ús de les teves dades personals per part de GBfoods, consulta la nostra Política de privacitat, on s’estableixen també els drets que pots exercir sobre la gestió de les teves dades.

3.1 Participació en concursos i promocions

El tractament de dades derivat de la participació en concursos i promocions serà degudament detallat en les bases del concurs o promoció en qüestió i, si s’ escau, en la resta d’ informació facilitada al respecte i, en concret, en la nostra Política de privacitat.

3.2 Cookies

En cas de necessitar qualsevol informació específica sobre la tecnologia de cookies utilitzada en aquest Lloc Web, et preguem que consultis la nostra Política de cookies aquí

4. Exclusions de responsabilitats

4.1 De la informació

GBfoods posa a disposició dels usuaris un conjunt d’ informació, la qual, tot i estar realitzada per professionals del sector i de la diligència posada en la seva elaboració, pot contenir imprecisions o errors, o bé no estar actualitzada en la data d’ accés de l’ usuari.

En aquest sentit, GBfoods no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació ni dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la informació subministrada a través d’ aquest Lloc Web. Els continguts d’aquesta pàgina són purament informatius, per la qual cosa no ens responsabilitzem de les decisions preses per l’usuari a partir d’aquestes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o en tercers sobre la base d’aquesta informació.

4.2 De la disponibilitat i qualitat del servei

Ateses les incerteses tècniques que comporta internet, GBfoods es reserva el dret a suspendre temporalment l’ús del Lloc Web per raons tècniques o de manteniment.

Si bé GBfoods farà tot el raonablement possible per limitar aquestes interrupcions o suspensions, la societat no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. La suspensió d’ aquests serveis no atorga a l’ usuari dret a cap tipus de compensació.

Així mateix, GBfoods es reserva el dret a implementar qualsevol canvi en els seus serveis i programes de programari, en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

El material i la informació d’aquest Lloc Web han sigut concebuts únicament per als usuaris d’Espanya. GBfoods no garanteix que els continguts d’aquest Lloc Web siguin aptes o estiguin disponibles a tots els països o idiomes, o en zones geogràfiques diferents a Espanya.

GBfoods no farà cap tipus de divulgació sobre els resultats derivats de l’ús d’aquest Lloc Web.  En conseqüència, ni GBfoods ni els seus administradors, directius, empleats o apoderats podran ser considerats responsables en cap cas de cap dany incidental o resultant, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, la pèrdua de dades o d’oportunitats de negoci derivada de l’ús d’aquest Lloc Web.

GBfoods tampoc podrà considerar-se responsable de cap pèrdua o dany patit per l’usuari com a resultat d’un ús inadequat del Lloc Web o bé en cas que l’usuari incompleixi els termes i condicions continguts en aquesta pàgina web, o les instruccions facilitades a l’usuari en el Lloc Web o mitjançant qualsevol altre canal posat a disposició amb aquesta mateixa finalitat.

4.3 Dels continguts accedits en o a través del lloc web

El present Lloc Web permet l’accés a enllaços i altres pàgines web (en endavant, ‘Llocs enllaçats’). Els enllaços es proporcionen de bona fe i GBfoods no pot ser responsable per les modificacions que posteriorment es produeixin en els Llocs enllaçats. Et recomanem encaridament que et mantinguis informat i llegeixis atentament avises legals i de privacitat de tots els Llocs Web que visites.

La societat no es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els Llocs Enllaçats per altres prestadors de serveis de la societat de la informació, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, error o indisponibilitat.

Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits, inadequats o contraris al que disposa aquest Avís Legal així com qualsevol altra incidència, pot comunicar-ho a GBfoods, a través de l’adreça webcom@thegbfoods.com, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços o continguts, si s’escau.

GBfoods tampoc es fa responsable d’aquells continguts proporcionats per tercers (com ara, comentaris, fotografies, vídeos, xats, fòrums, grups de notícies, etc.) que resultin il·lícits, lesionin béns o drets de tercers o incompleixin amb l’assenyalat en aquest Avís Legal i, així mateix, es reserva el dret a modificar o, si s’escau, retirar d’aquest Lloc Web aquests continguts o informacions de forma immediata mentre tingui coneixement efectiu del referit caràcter de  aquests continguts, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe a favor de l’usuari responsable de l’allotjament d’aquests continguts o informacions en aquest Lloc Web.

5. Llicència d’enllaços

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest Lloc Web hauran de complir les condicions que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’ enllaç diferent de l’ estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de GBfoods.

  • L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços profunds (“deep linking”) a les pàgines de GBfoods.
  • Tot enllaç de tercers a aquest Lloc Web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada.
  • No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web, GBfoods o qualsevol de les propietats de GBfoods i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que GBfoods col·labora, és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’ estableixi l’ enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’ establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a GBfoods, excepció feta d’ aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per GBfoods.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

GBfoods es reserva el dret d’ emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les condicions anteriors.

6. Altres prohibicions

GBfoods es reserva el dret d’ emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions següents:

6.1 Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol dels nostres equips informàtics.

6.2 Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) els nostres o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

6.3 L’ obtenció o fins i tot l’ intent d’ obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’ hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’ emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web,  dels Serveis i/o dels Continguts.

6.4 Realitzar qualsevol ús o utilització dels serveis oferts o que puguin oferir-se en aquest Lloc Web (com ara, xats, fòrums o grups de notícies), amb ànim lucratiu o de tal manera que impliqui o pugui implicar un perjudici o un comportament deslleial amb el Lloc Web i GBfoods (això és, conductes com,  per exemple, desviar trànsit cap a un altre lloc web).

6.5 En definitiva, doncs, l’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé GBfoods o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, © , ® i ™ , etc.) ni els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple,  marques d’ aigua, empremtes digitals, etc.).

7. Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal i qualsevol qüestió relativa a la seva interpretació, compliment o incompliment es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola, sens perjudici de l’ aplicació de la normativa comunitària i tractats internacionals, quan escaigui.

Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc Web, GBfoods i l’usuari se sotmeten, amb expressa renúncia al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya). Això anterior, sens perjudici de la jurisdicció que pugui resultar competent per aplicació de la normativa comunitària o altres tractats internacionals, quan escaigui.

8. Actualitzacions i canvis

Aquest Avís Legal podrà ser objecte d’actualitzacions, correccions o modificacions periòdiques, penjant al nostre Lloc web la versió actualitzada.

Per això, et convidem que consultis periòdicament aquesta pàgina per comprovar si s’han produït modificacions.

Darrera actualització: Octubre de 2021